Privacyverklaring

Artikel 1: ATTCaffe

  • De website www.attcaffe.nl is eigendom van ATTCaffe B.V., hierna te noemen “ATTCaffe”, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72484136. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met ATTCaffe:

Leukerschansstraat 25
6004 RA Weert Nederland
info@att-caffe.nl
+31 6 50435056

1.2 ATTCaffe hecht waarde aan een juiste en voorzichtige verwerking van gegevens. ATTCaffe werkt enkel samen met bedrijven. Derhalve zal er van het verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens meestal geen sprake zijn. Is de klant een eenmanszaak, dan kan er wel gedeeltelijk sprake zijn van het verkrijgen en verwerken van persoonlijke gegevens. Voor zover er gegevens worden verwerkt die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld, de naam, het adres, het adres, de geboortedatum, een telefoonnummer en een e-mailadres.

Artikel 2: Verwerking gegevens

  • ATTCaffe verwerkt slechts de gegevens die ATTCaffe van de klant zelf verkrijgt. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
  • Het begrip verwerken is ruim en houdt onder andere in: het verkrijgen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, de verspreiding of verstrekking door middel van doorzending, het verwijderen en het vernietigen van gegevens.
  • De gegevens van de klant worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de klant, dus voor onder andere de navolgende doeleinden:
 • het verwerken van de bestellingen;
 • de levering van bestellingen;
 • de facturatie en het innen van verschuldigde bedragen;
 • het onderhouden van contact en het verlenen van service;
  • Door middel van het verstrekken van gegevens, verstrekt de klant toestemming tot de verwerking daarvan. ATTCaffe zal persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden van de samenwerking met de klant. Na het einde van de samenwerking zal dit niet langer zijn dan twee jaren.
  • De gegevens worden verwerkt door medewerkers van ATTCaffe en/of haar agenten en vertegenwoordigers. ATTCaffe is de verantwoordelijke.  
  • ATTCaffe vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. ATTCaffe zal passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen en in stand houden. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. ATTCaffe treft maatregelen ter voorkoming van een datalek.
  • De klant verkrijgt op verzoek binnen een redelijke termijn inzage in de persoonlijke gegevens die ATTCaffe bewaart en verwerkt. De klant kan deze gegevens aanpassen, aanvullen, verwijderen of afschermen.  
  • De klant waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt, kan een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt att-caffe.nl gebruik van de volgende cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
 • Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;

Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken

Google Analytics

att-caffe.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd.
Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft att-caffe.nl geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van att-caffe.nl Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.